لیست نمایندگیهای فعال در شهرستانها به شرح زیر می باشد:

اصفهان ، خیابان وحید، نبش چهارراه خاقانی، مجتمع تجاری پایتخت واحد ۴
شركت پایش تجهیز صفاهان، آقاي مسعود دیاریان

تلفن ۶۲۴۸۲۳۷-۰۳۱۱

شيراز ، معالي آباد، ۳۵متري دوستان، ساختمان اداري الوند، واحد ۷۰۴
شركت حساس گمانه شهراز، آقاي مجتبی بنی هاشمی
تلفن : ۶۲۳۰۲۳۴-۰۷۱۱

اهواز ، امانيه، خيابان منصفي، روبـروي بـيـمه ايـران، شـمـاره 14
شركت خدمات مهندسي جنوب، آقاي حمید باييس
تلفن : ۳۳۳۱۹۹۳-۰۶۱۱

مشهد ، بلوار پيروزي - پيروزي 2 - نبش كسايي جنوبي 16 - پلاك 24

شركت صبا آفرينان شرق، آقاي فرهنگ فروزان
تلفن ۸۷۸۲۰۲۹-۰۵۱۱

آمل ، خيابان امام خمینی، نبش آفتاب ۱۵، ساختمان صدرنژاد
طبقه ۲، واحد ۶، شرکت پویا کوشش صنعت آریا، آقاي سعید سلطانی
تلفن : ۲۱۵۲۵۱۲-۰۱۲۱

تبریز ، خیابان راه آهن، تقاطع قطران، ساختمان عمران، بخش اداری

طبقه ۳، واحد ۳۱۰، شرکت دقیق کنترل، آقای مهنس عادل غفارزاده

تلفن: ۴۴۴۲۵۲۸-۰۴۱۱