شركت مهركانازصنعت جهت استفاده بهتر مشتريان از سيستم هاي اندازه گيري ارائه شده امكانات مطلوبي را فراهم آورده است .

مشاوره
كارشناسان آموزش ديده ما جهت ارائه بهترين سيستم هاي اندازه گيري با توجه به نيازهاي مشتريان و ارائه راه حل بصورت حضوري و غيرحضوري در محل شركت و يا سايت مشتري آمادگي كامل دارند .

نصب و راه اندازي
نصب و راه اندازي سيستمهاي تخصصي در سايت مشتريان از جمله خدمات پس از فروش قابل ارائه توسط ما مي باشد .

دوره هاي آموزشي و سمينارها
امكانات آموزشي كامل جهت استفاده از تجهيزات ارائه شده در محل شركت يا سايت مشتري در دسترس مي باشد .
جهت موارد خاص و دستگاههاي با فناوري فوق پيشرفته دوره هاي آموزشي خارج از كشور ارائه مي گردد.
دوره هاي آموزشي براي چه كساني ارائه مي شوند ؟

مصرف كننده هاي دستگاههاي اندازه گيري، فروشندگان و شركتهاي نمايندگي فروش محصولات مهركاناز صنعت از جمله كساني هستند كه در اين دوره هاي آموزشي شركت ميLكنند كه مي توانند افرادي از گروه مهندسان ابزار دقيق ، مديران انرژي، مهندسان تعميرات، مهندسان پروسس و توليد و آزمايشگاه و ديگر متخصصان باشند .

اين دوره ها شامل چه مواردي هستند ؟

- تكنولوژي : ارائه مفاهيم و اصول حاكم بر سيستم اندازه گيري بصورت قابل درك و غير پيچيده توسط كارشناس با تجربه و آموزش ديده .
- محصولات : روش كاركرد دستگاهها و روش استفاده از مقادير اندازه گيري شده توسط دستگاه و چگونگي انتخاب سيستم مناسب براي كاربرد موردنظر .
- كاربردها : شرح كاربرد پيشنهادشده براي موارد خاص و استفاده از نتايج و امتيازات استفاده از دستگاه در آن مورد .
- كاربري : نحوه كاربري دستگاه و نصب و چگونگي اندازه گيري با آن و شرح موارد خاص در مورد نحوه كاركرد دستگاه .
- كاليبراسيون : چگونگي انجام كاليبراسيون براي دستگاههاي خاص .
- بازاريابي و فروش : براي فروشندگان محصولات اين شركت جهت معرفي سيستمها و بازاريابي و نحوه راهنمايي مشتريان كلاسهاي ويژه اي تدارك ديده ميLشود .
در صورت نياز به اطلاعات جزئي در مورد دوره هاي آموزشي با ما تماس حاصل فرماييد .

تست و اندازه گيري
جهت آن دسته از مشترياني كه نياز به تست دوره اي پروسه خود را داشته امكان ارائه خدمات تست بوسيله دستگاههاي كاليبره و توسط كارشناسان آموزش ديده وجود دارد .براي كسب اطلاعات بيشتر به صفحه درخواست اطلاعات برويد.(لينك)


تعميرات
كارگاه و آزمايشگاه تعميرات اين شركت آماده پذيرش دستگاههايي است كه بر هر علتي دچار مشكل در كاركرد عادي مي باشند و پرسنل آموزش ديده اين واحد تا حد امكان به رفع مشكل خواهند پرداخت و دستگاههاي تعمير شده پس از تستL نهايي و تأييد به مشتريان بازگشت داده مي شوند .
بديهي است در موارد خاص كه امكان خدمات تعمير و يا كاليبراسيون در اين مركز وجود نداشته باشد دستگاه پس از تأييد مشتري به كمپاني سازنده ارسال و پس از تعمير و تست كامل و يا كاليبراسيون بازگردادنده مي شود .