مهرکاناز صنعت
| 22262689-94

Welcome to

مهرکاناز صنعت


درباره...شركت مهرکانازصنعت از سال ۱۳۸۰با عنوان يكي از مراكز پيشرو در تأمين تجهيزات تست و اندازه گيري پرتابل و قابل نصب فعاليت مي نمايد و با پشتوانه چندين سال سابقه در صنعت، مراكز علمي و تحقيقاتي جهت برآورده ساختن درخواستهاي مشتريان با اخذ نمايندگي از معتبرترين كمپانيهاي اروپايي توانايي ارائه تجهيزات اندازه گيري و ثبت و نمايش پارامترهاي زير را دارا مي باشد : پارامترهاي كيفيت هواي داخلي سالنها و فضاهاي سرپوشيده. پارامترهاي سيستمهاي تهويه و تأسيسات. آنالايزر گازهاي خروجي دودكش با هدف آلودگي زيست محيطي و افزايش راندمان احتراق. پارامترهاي دما، رطوبت، فشار، سرعت جريان هوا، صدا، نور، PH ، دور موتور. انواع دماسنج هاي غيرتماسي مادون قرمز و... . پارامترهاي سطح از قبيل ضخامت پوشش ، زبري، سختي و ضخامت ديواره اجسام. پارامترهاي غبار و ذرات داخل دودكش و در محيط از جنبه مديريت محيط زيست و انرژي. مشاوره و راهنمايي مشتريان جهت دستيابي كامل به نيازهاي فني آنها .


Contact مهرکاناز صنعت


Phone: 22262689-94
Fax Number: 22223777
Business Hours: 8:00 to 16:30